Les Qi Gong enseignés

Print Friendly, PDF & Email

.

Avec Yves REQUENA- Directeur IEQG

.

Les principaux Qi Gong pratiqués et enseignés

Qi Gong École – Instructeur
Les 8 Pièces de Brocart (BA DUAN JIN) IEQG- Yves REQUENA
WU DANG QI GONG 1 IEQG
WU DANG QI GONG 2 IEQG
Étirements des méridiens IEQG
Les 6 sons thérapeutiques IEQG
Les 8 paumes du BA GUA IEQG
ZHI NENG QI GONG IEQG
Tonification générale IEQG
YI JIN JING IEQG- Andréas BESKOW
Les marches de GUO LIN IEQG
TAI JI QI GONG en 18 mouvements P. PHOMPHAKDY
Les 5 animaux P. PHOMPHAKDY
Qi Gong des Parfums M. CHANG
TAI JI BANG EDEN TAO (P. Thomas)
Petite circulation céleste IEQG
Qi Gong de la Bannière (MA WANG DUI) IEQG – LINO YI LIN
Les 7 Qi Gong de LUG KOK YUEN Avec l’aimable aval de Jean PELISSIER
Le Qi Gong du Bouddha Maître YANG YI BIN et D. TIXIER
Qi Gong de la Bannière (MA WANG DUI) T. ALIBERT
Dao Yin Yang Sheng Gong J.P. PEYRUSEIGT